Skåne European Office är Region Skånes kontor i Bryssel 

Vi bevakar EU:s politik och tar tillvara Skånes intressen i de frågor som rör hälso- och sjukvårdsfrågor, näringsliv och industripolitik, forskning och innovation, miljö och infrastruktur samt kultur.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

E-postadress

Läs tidigare nummer

Aktuellt

Kommissionen presenterar vitbok om EU:s framtid

1 mars presenterade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker en vitbok om fem möjliga scenarier för EU:s utveckling. Bland dessa möjliga utvecklingsscenarier finns ett EU som enbart behåller befogenheter som rör den inre marknaden, ett EU vars medlemsstater är...

läs mer

Roamingavgifter avskaffas i EU sommaren 2017

Rådets ordförandeskap har nått en preliminär överenskommelse med EU-parlamentet gällande avskaffandet av roamingavgifter inom EU. Lagstiftningen förväntas träda i kraft 15 juni och innebär att maxtaket för roamingavgifter som europeiska mobilnätsoperatörer kan ta ut...

läs mer

Ny rapport om klimatförändringar i Europa

Europeiska miljöbyrån har publicerat en omfattande rapport om klimatförändringar i Europa. I rapporten framgår att forskning visar ökande temperaturer såväl på land som i haven. Europas relativt sett torra regioner kommer i större utsträckning få problem med torka och...

läs mer

SEO på Twitter

4 days ago
At the opening of Bozar's new arts and science lab. Speeches by the Commission's STARTS initiative, ARS Electronica... Great stuff https://t.co/QckZbqJ18n SkaneEUoffice photo
5 days ago
RT @Cph_EU: Nordic House networking - interns off to a flying start with speed dating. Good to have you on board @SkaneEUoffice @Cph_EU @bi SkaneEUoffice photo
6 days ago
RT @Maria_K_Westin: Cross-border Development and Innovation in focus as Region Skåne greets 4 Motors of Europe. https://t.co/TjTDEfRNFe SkaneEUoffice photo