Skåne European Office är Region Skånes kontor i Bryssel 

Vi bevakar EU:s politik och tar tillvara Skånes intressen i de frågor som rör hälso- och sjukvårdsfrågor, näringsliv och industripolitik, forskning och innovation, miljö och infrastruktur samt kultur.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

E-postadress

Läs tidigare nummer

Aktuellt

Roamingavgifter avskaffas i EU sommaren 2017

Rådets ordförandeskap har nått en preliminär överenskommelse med EU-parlamentet gällande avskaffandet av roamingavgifter inom EU. Lagstiftningen förväntas träda i kraft 15 juni och innebär att maxtaket för roamingavgifter som europeiska mobilnätsoperatörer kan ta ut...

läs mer

Ny rapport om klimatförändringar i Europa

Europeiska miljöbyrån har publicerat en omfattande rapport om klimatförändringar i Europa. I rapporten framgår att forskning visar ökande temperaturer såväl på land som i haven. Europas relativt sett torra regioner kommer i större utsträckning få problem med torka och...

läs mer

Dataekonomi: Nytt meddelande och öppet samråd

Kommissionen har publicerat ett meddelande om behovet av att bygga upp en så kallad gemensam europeisk dataekonomi för att skapa en inre marknad för datatjänster. Från kommissionens sida menar man att fritt utbyte av data i EU är viktigt för den framtida utvecklingen...

läs mer

SEO på Twitter

1 day ago
RT @ScotlandEuropa: Two interesting EU affairs and regional cooperation job openings with our partners @ERRINNetwork #jobsinbrussels https:…
2
4 days ago
RT @CAHjelmborn: Strengthened regional EU strategy and coop in focus when @SkaneEUoffice meets w new Unit for EU and Int relations for a fu… SkaneEUoffice photo
2