Den 13 februari röstade Europaparlamentet om den allmänna förordningen som omfattar gemensamma bestämmelser för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESIF). Resultatet blev en bibehållen budget på 378,1 miljarder euro för kommande period 2021–2027. Parlamentet beslutade även om högre medfinansieringsnivåer än kommissionens ursprungliga förslag;

  • Utvecklingsregioner: 85 % istället för 70 %
  • Övergångsregioner: 65 % istället för 55 %
  • Utvecklade regioner: 50 % istället för 40 %

Därtill strök parlamentet EU-kommissionens förslag om att delvis kunna frysa ekonomiskt stöd inom ramen för sammanhållningspolitiken, för de medlemsstater som inte följer kommissionens styrningsrekommendationer.

Läs mer här