2018 är det europeiska året för kulturarv. Då ska pågående och planerade kulturarvsprojekt och evenemang lyftas fram. Målet är att fler människor ska upptäcka det europeisk kulturarvets roll i samhället. 

Kulturarv kan vara såväl materiellt som immateriellt. Det kan vara exempelvis mattraditioner, arkeologiska fynd eller musikstycken. 

Under året anordnas evenemang kopplade till kulturarv runt omkring i Europa på lokal, nationell och europeisk nivå. Sveriges ansvariga myndighet, Riksantikvarieämbetet, välkomnar intresserade organisationer att anmäla sina projekt och evenemang under hela året. Projekt som godkänns kommer att presenteras på Riksantikvarieämbetets hemsida och EU-kommissionens kampanjsajt