EU-kommissionen har föreslagit att 2018 ska bli det Europeiska året för kulturarv. Detta innebär att det under 2018 kommer vara särskilt fokus på olika aspekter av Europas kulturarv. Det kommer bland annat hållas seminarier och utbildningar om digitalisering och bevarande av kulturarv, samt forskning och innovation relaterat till området.

Läs mer: EU-kommissionen föreslår att 2018 blir Europeiskt år för kulturarv