Aktuellt

Här finner du våra senaste inlägg.

Kommissionen presenterar vitbok om EU:s framtid

1 mars presenterade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker en vitbok om fem möjliga scenarier för EU:s utveckling. Bland dessa möjliga utvecklingsscenarier finns ett EU som enbart behåller befogenheter som rör den inre marknaden, ett EU vars medlemsstater är...

läs mer

Roamingavgifter avskaffas i EU sommaren 2017

Rådets ordförandeskap har nått en preliminär överenskommelse med EU-parlamentet gällande avskaffandet av roamingavgifter inom EU. Lagstiftningen förväntas träda i kraft 15 juni och innebär att maxtaket för roamingavgifter som europeiska mobilnätsoperatörer kan ta ut...

läs mer

Ny rapport om klimatförändringar i Europa

Europeiska miljöbyrån har publicerat en omfattande rapport om klimatförändringar i Europa. I rapporten framgår att forskning visar ökande temperaturer såväl på land som i haven. Europas relativt sett torra regioner kommer i större utsträckning få problem med torka och...

läs mer

Dataekonomi: Nytt meddelande och öppet samråd

Kommissionen har publicerat ett meddelande om behovet av att bygga upp en så kallad gemensam europeisk dataekonomi för att skapa en inre marknad för datatjänster. Från kommissionens sida menar man att fritt utbyte av data i EU är viktigt för den framtida utvecklingen...

läs mer

2018 blir Europeiskt år för kulturarv

EU-kommissionen har föreslagit att 2018 ska bli det Europeiska året för kulturarv. Detta innebär att det under 2018 kommer vara särskilt fokus på olika aspekter av Europas kulturarv. Det kommer bland annat hållas seminarier och utbildningar om digitalisering och...

läs mer