Fortsatt stort deltagande i Horisont 2020

Kommissionen har publicerat sin andra övervakningsrapport för EU:s forskningsprogram Horisont 2020, som täcker programmets första två år. Låg beviljandegrad är fortfarande en utmaning generellt – den har sjunkit från 13,2 % under 2014 till 10,7 % under 2015 på grund...