Kommissionen har publicerat ett meddelande om behovet av att bygga upp en så kallad gemensam europeisk dataekonomi för att skapa en inre marknad för datatjänster. Från kommissionens sida menar man att fritt utbyte av data i EU är viktigt för den framtida utvecklingen och användningen av digitala innovationer och att det även kommer att bidra till ekonomisk tillväxt.

Kommissionen utreder nu hur denna gemensamma dataekonomi ska kunna förverkligas och har därför öppnat ett samråd som intresserade organisationer och företag är välkomna att svara på.

Läs meddelandet

Läs om det öppna samrådet