Design Days 2018 gick av stapeln den 14 november med temat Digitalisering och Kreativitet. Evenemanget bestod av en heldag fylld med presentationer och workshops bland annat från EU-kommissionen, regioner, kommuner, kluster och universitet.

Dagen började med ett välkomnande från arrangörerna, tillika ERRIN:s arbetsgrupp för kulturfrågor, ledd av Region Skåne, Stuttgart och Helsingfors. Det var sedan dags för Barbara Stacher från EU-kommissionen att berätta om EU:s kommande prioriteringar och vision för kultur. Hon  framhöll att kultur bör användas som ett verktyg för dialog och berättade om de positiva aspekterna för kultur i den nya långtidsbudgeten där Kreativa Europa föreslås öka med 27 procent. Ytterligare en framgångsfaktor för kultursidan är EU:s forskningsprogram Horisont Europas nya prioritering för att stödja innovation inom kulturella och kreativa näringar. Stacher nämnde också att finansieringsinstrumentet InvestEU stödjer europeisk kultur. Hon berättade också om det nya europeiska policyprojektet ”Culture and Creative Spaces and Cities”, där både Region Skåne och Lunds kommun är med som partners.

Sedan följde tiotalet presentationer om projekt från olika europeiska länder, med kreativ digitalisering som gemensam nämnare. Ett av projekten kom från Design2Innovate, ett danskt designkluster för små- och medelstora företag. Syftet är att stötta företag i olika typer av digitaliseringsprojekt under en projekttid på tre år, från och med januari 2019. Nästa talare var en italiensk designer från The Free University of Bolzano som berättade om sitt projekt, där barn och design stod i centrum: Grundskoleelever i åldrarna 7-8 år var med i skapandeprocessen och huvudsyftet var att stärka barnens kunskap om, och användande av, teknologi.

Representanter från finska Metropolia universitet var också på plats för att berätta om projektet extended reality, en 3D-karta över Helsingfors. I kartan kan volymen på byggnaderna upplevas med hjälp av virtual reality-utrustning, vilket gör det möjligt att se konsekvenserna av scenarier såsom ökade vattennivåer. Under presentationen visades en film där åskådaren fick känslan av att stå i ett hus där vatten forsar in. Ytterligare ett projekt som presenterades var the Innovation Festival. En tredagarsfestival i Nederländerna för både yrkesfolk och allmänheten, att ta del och inspireras av innovationer i olika former. En av innovationerna som nämndes var en interaktiv tavla för personer med demens med syftet att skapa en känsla av igenkänning.

Eventet avslutades med tre olika workshops ledda av talarna, för att ge deltagarna chans att interagera och utbyta erfarenheter med varandra. Design Days 2018 var en balanserad kombination av inspiration, nätverkande och lärande där både EU-policy och kreativitet fick ta plats.