Med en ny strategi för forskning och innovation på livsmedelsområdet, Food 2030, vill EU-kommissionen skapa en långsiktig plan för att lösa utmaningar när det gäller mat, hälsa och hållbarhet. Strategin, som bland annat ska titta på livsmedelssäkerhet, nutrition, livsmedelsförsörjning och matproduktionens miljöpåverkan, kommer att lanseras i samband med en konferens i Bryssel den 13 oktober.

Läs mer: Konferens om Food 2030