Mot slutet av hösten går den femte europeiska klusterkonferensen av stapeln i Bryssel (30 november –  2 december). Senast konferensen anordnades, 2014, besöktes den av 340 klusterrepresentanter från hela Europa. Fokus för årets evenemang ligger på Cluster 4.0 – Shaping Smart Industries – och har fyra prioriterade områden, alla relaterade till industriell modernisering: smart tillverkning och digital omställning, cirkulär ekonomi, möjliggörande tekniker (KET) samt kreativa och data-drivna tjänster.

Läs mer: Europeisk klusterkonferens 2016