1 mars lanserades de första 24 europeiska referensnätverken för högspecialiserad vård (ERN). ERN utgör virtuella plattformar där över 900 vårdenheter från 26 länder förs samman i tematiska nätverk för att samla kompetens och samarbeta inom ett flertal områden där stora kunskaper och resurser krävs.

Arbetet i nätverken kommer bland annat att utveckla innovativa hälso- och sjukvårdslösningar, e-hälsoverktyg och medicintekniska produkter. Fokus kommer även att läggas på forskning, genom större kliniska studier kring sällsynta och komplexa sjukdomar.

Läs mer