År 2030 ska alla plastförpackningar i EU vara återvinningsbara, användningen av engångsplast ska ha minskat och användningen av mikroplaster ska vara begränsad. Detta är EU-kommissionens förslag som presenterades i EU:s första plaststrategi. Strategin ska minska plastavfallet och är en del i EU:s arbete mot en cirkulär ekonomi. Nästa steg i arbetet med plaststrategin är:

  • Förslaget om ett nytt direktiv för mottagningsanordningar i hamnar går vidare för diskussion och beslut i Europaparlamentet och Europeiska unionens råd 
  • Ett lagförslag om engångsplast kommer läggas fram under 2018.  
  • Direktivet om förpackningar och förpackningsavfall väntas revideras under 2019. 

Läs mer om arbetet EU:s första plaststrategi