Kommissionen har publicerat sin andra övervakningsrapport för EU:s forskningsprogram Horisont 2020, som täcker programmets första två år. Låg beviljandegrad är fortfarande en utmaning generellt – den har sjunkit från 13,2 % under 2014 till 10,7 % under 2015 på grund av att antalet ansökningar ökat kraftigt. Över 76 400 ansökningar kom in under de första två åren och av dessa fick 9 200 finansiering. Kvaliteten på ansökningarna lär dock variera och man kan konstatera att det lönar sig att arbeta strategiskt med kvalitetssäkring för att öka sina chanser att få finansiering. Trots det höga söktrycket verkar administrationen ha fungerat väl och kommissionen är nöjda med att ha signerat över 90% av avtalen i tid. Även målsättningen om att satsa 20% av budgeten på små- och medelstora företag har uppnåtts.

Läs rapporten