Öppen data, resultat och data som använts i forsknings- och innovationsprojekt tillgängliga för allmänheten, blir standard för Horisont 2020-finansierade projekt. Detta kan utläsas av det uppdaterade arbetsprogram som kommissionen publicerade under sommaren. Kommissionen har även valt att öka budgeten för utlysningar som riktar sig till små- och medelstora företag (genom till exempel SME-instrumentet) och forskning inom migration, integration och säkerhetsfrågor.

Läs mer: Horisont 2020 – arbetsprogram 2016-2017