EU-kommissionen går nu ut med riktlinjer för som ska stödja implementeringen av den allmänna dataskyddsförordningen som kommissionen antog i maj 2016. Detta för att lagen på ett smidigt sätt ska kunna implementeras från och med i maj 2018 i alla unionens medlemsstater. Hittills är det bara ett fåtal länder som antagit alla de nya lagarna och därför vill man nu påskynda arbetet.

Kommissionens kommer gå in med resurser till nationella dataskyddsmyndigheter och kampanjer som riktar sig till små och medelstora företag (SME:s) för att informera om fördelarna med den nya förordningen. Ett steg i arbetet med SME:s är ett online-verktyg från kommissionen som ska ge praktisk hjälp i tillämpningen av dataskyddsförordningen.

Applicerandet av den nya dataskyddsförordningen har flera fördelar, inte minst för mindre företag, anser kommissionen. Det handlar bland annat om starkare konsumentskydd, vilket även stärker konsumenternas förtroende för företaget. Rent konkret innebär den nya förordningen följande förändringar och förbättringar:

  • Enhetligt regelverk som gäller alla företag och privatpersoner inom EU.
  • Mer rättigheter till privatpersoner, bland annat vad gäller att flytta personuppgifter mellan olika företag.
  • Förstärkt skydd av personuppgifter.
  • Stränga påföljder i form av höga böter för företag som inte följer förordningen.

Från och med maj kommer tillämpningsarbetet övervakas av kommissionen, som kommer bistå med stöd där det behövs.

Ett område som påverkas är eHälsa. För eHälsa innebär den nya förordningen större säkerhet för patienterna i och med ett utökat skydd av personlig information, som ju hanteras frekvent inom vården. Detta skapar förtroende hos patienter för myndigheter och företag. I växande domäner som eHälsa och mHälsa, där många nya företag dykt upp de senaste åren, garanterar förordningen lika villkor för såväl etablerade som nya aktörer. För de nyare aktörerna, ofta små och medelstora företag, blir kommissionens verktyg för tillämpning av lagen ett stöd som bidrar till en jämlik utveckling på marknaden. Då konsumenterna fritt kan flytta sina personuppgifter inom den digitala inre marknaden uppstår också en större frihet för patienterna att kunna välja och byta mellan olika aktörer utan problem.

Läs mer här.