1 mars presenterade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker en vitbok om fem möjliga scenarier för EU:s utveckling. Bland dessa möjliga utvecklingsscenarier finns ett EU som enbart behåller befogenheter som rör den inre marknaden, ett EU vars medlemsstater är integrerade i större utsträckning än idag och alternativ som tillåter medlemsstater att välja i vilken utsträckning de ska ingå i EU-samarbetet.

Vitboken kommer diskuteras under toppmötet i Rom 25 mars.

Läs mer