Den Europeiska kommissionen publicerade den 20 september ett meddelande där de beskriver sin strategi för att öka tillväxt och sammanhållning inom den Europeiska unionen. En expertgrupp, som ska komma att kallas Border Focal Point, ska etableras.

Border Focal Point ska konsulteras i frågor gällande de gränsnära regionernas gemensamma utveckling och samarbete, samt verka koordinerande. I övrigt presenteras en rad utmaningar som gränsnära regioner står inför och exempel på lösningar runt om i Europa.

Läs meddelandet här.

Läs pressuttalandet rörande Border Focal Point här.