Kommissionen har publicerat en ny handbok som ska hjälpa förvaltande myndigheter i genomförandet av Smart specialisering. Handboken innehåller ett antal intressanta fallstudier, däribland en kort redogörelse för de så kallade öppna innovationsarenorna i Skåne. Kommissionen konstaterar att dessa bidrar till att koppla upp innovationsaktörerna mot omvärlden.

Läs mer