Prioriteringar för EU:s forskningsprogram Horisont Europa har nått en provisorisk överenskommelse mellan Parlamentet och medlemsländerna. Programmet kommer bli EU:s mest omfattande forsknings- och innovationsprogram någonsin. Budgeten för programmet är ännu inte fastställd då den måste invänta beslut om långtidsbudgeten för 2021–2027. Parlamentet vill se en större budget med 120 miljarder euro, vilket är 36,5 miljarder euro mer än vad Kommissionen ursprungligen föreslagit. Den överenskommelsen som står nu innehåller beslut om att oavsett budget för programmet ska minst 35% gå till klimatrelaterad forskning. Det ska även finnas stöd till samhällsvetenskap och humaniora, samt till kultur och kreativa näringar.

Läs mer