Europeiska miljöbyrån har publicerat en omfattande rapport om klimatförändringar i Europa. I rapporten framgår att forskning visar ökande temperaturer såväl på land som i haven. Europas relativt sett torra regioner kommer i större utsträckning få problem med torka och andra regioner kommer istället få ökad nederbörd. Klimatförändringarna påverkar också ekosystem över hela världen.

Läs en sammanfattning av rapporten

Läs hela rapporten