En ny projektutlysning inom Urban Innovative Actions-initiativet kommer öppna i november. Urban Innovative Actions är en möjlighet för europeiska städer och regioner att testa och genomföra innovativa lösningar på en del av de gemensamma utmaningar Europa står inför. Projektutlysningen kommer liksom tidigare att fokusera på tre av den Urbana agendans sammanlagt tolv temaområden. Den här gången kommer utlysningen vara öppen för projekt som rör hållbar transport i städer, cirkulär ekonomi samt migration.

Läs mer: Urban Innovative Actions, den Urbana agendan