OECD-rapport konstaterar i rapporten Science, Technology and Innovation Outlook 2016 att offentlig finansiering av forskning och innovation totalt sett sjunkit för OECD-länderna sedan finanskrisen slog till 2009 och att många länder använder andra styrmedel för att stimulera investeringar i den privata sektorn istället. Rapporten tar också upp andra globala trender som Big Data, Open Science och omvälvande tekniker.

Läs rapporten

Läs en analys av de delar som berör finansiering