Om Skåne European Office

Skåne European Office är Region Skånes representationskontor i Bryssel. Vårt uppdrag är att främja tillväxt och utveckling i Skåne. Det gör vi genom att öka Skånes synlighet i Bryssel och väcka intresse för samarbeten med stora och små skånska utvecklingsaktörer. Vi bidrar också till att öka medvetenheten och förståelsen hos skånska aktörer för de politiska processerna i Bryssel. Därmed främjar vi ett aktivt skånskt deltagande i EU-samarbeten och möjligheter att påverka den europeiska politiska diskussionen inom olika områden.

Den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 och den internationella innovationsstrategin är viktiga utgångspunkter för vårt arbete, men vår EU-bevakning utgår i stor utsträckning också ifrån den politiska agendan i Bryssel. Vi fyller på så sätt en viktig strategisk funktion med omfattande omvärldsanalys och rådgivning till skånska aktörer och tjänstemän i Region Skåne.

Skåne European Office bevakar och främjar samarbeten inom många områden, framför allt forskning och innovation, hälso- och sjukvård,  industri och näringsliv, miljö och transport samt kultur. Vi arbetar också med frågor som spänner över flera olika områden, såsom etableringarna av MAX IV och ESS, vilka ger Skåne unika utvecklingsmöjligheter framöver. En central del av vårt arbete handlar också om att bevaka viktigare politiska skeenden, såsom den begynnande påverkans- och förhandlingsprocessen om EU:s framtida långtidsbudget och den Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI).

Kontakta oss

Skåne European Office finns på plats i Bryssel för att kunna ge kvalificerad service till aktörer som arbetar för att stärka skånsk tillväxt och utveckling. Tveka inte att kontakta oss om du har allmänna frågor eller vill få råd om olika europeiska processer och möjligheter. Det finns bred kompetens och erfarenhet på Skåne European Office. Vi lotsar dig gärna rätt och bistår med kontakter i Bryssel.

Du är också välkommen att utnyttja våra lokaler. Skåne European Office har ett modernt kontor med möteslokaler i hjärtat av EU-kvarteren. Som skånsk utvecklingsaktör får du gärna utnyttja dem kostnadsfritt i mån av plats. Vi bistår också  i organiserandet av evenemang av olika slag.

Kontakta oss via info@skane.eu 

Kontorets nätverk

Skåne European Office samarbetar aktivt med andra regionala företrädare i Bryssel och träffar regelbundet olika företrädare för EU:s institutioner. Det finns ett nära samarbete med de svenska förhandlarna på Sveriges ständiga representation i Bryssel, tjänstemän i kommissionen, övriga svenska region- och stadskontor och andra viktiga svenska företrädare på plats, såsom Sveriges kommuner och landsting (SKL), Vinnova, Vetenskapsrådet och RISE. Det finns ett nära samarbete med City of Malmö EU Office och representationskontoret för Kommunförbundet i Skåne, vilket delar lokaler med Skåne European Office. Vi har också ett starkt samarbete med våra danska grannregioner, inte minst Copenhagen EU Office.

Skåne European Office är en aktiv deltagare i olika Brysselbaserade regionala nätverk, exempelvis European Regions Research and Innovation Network (ERRIN), European Regional and Local Health Authorities (EUREGHA) och Vanguardsamarbetet.

Delta i seminarium och konferenser

I Bryssel kan man varje vecka delta i en stor mängd seminarier och konferenser anordnade av de europeiska institutionerna, olika nätverk och intresseorganisationer.

Meddela oss om du vill få information om relevanta seminarier och möten om EU-politik och europeiska samarbeten för de närmsta veckorna.

Detsamma gäller om du vill ta del av rapporter från seminarier och arbetsgrupper vi deltar i. Du är självklart alltid välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Michael Johnsson

T.f. Direktör

E-post: michael.johnsson@skane.eu

Tel: +32 484 48 22 91