Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har nu gett ut rapporten På gång inom EU för våren 2018. I rapporten får du en överblick av aktuella EU-frågor som berör svenska kommuner, landsting och regioner. Bland annat kan du fördjupa dig i diskussionerna om EU:s framtid, uppdatera dig om det senaste i Brexit-förhandlingarna och läsa om den framtida långtidsbudgeten. Rapporten omfattar teman såsom sysselsättning, miljö, transport, jämställdhet, digitalisering, migration och sammanhållningspolitik.

En presentation av den framtida långtidsbudgeten väntas i maj och kommer att träda i kraft i 2021.