Den 27–28 februari höll det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande, EIP-AHA, sin årliga partnerkonferens i Bryssel. Från Skåne, som är en reference site, deltog representanter från Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Årets tema var ”digital omställning av hälsa och sjukvård för aktivt och hälsosamt åldrande i Europa”. Under de två dagarna diskuterades bland annat partnerskapets mål och bedrifter i allmänhet samt mer konkreta frågor kring bland annat elektroniska journaler och hur man bygger kapacitet för digital hälsa i Europa. Sammanfattningsvis var budskapet från de ansvariga generaldirektoraten (DG SANTE och DG CONNECT) att satsningar på digital hälsa även i fortsättningen kommer vara en prioritering för kommissionen. Här fyller partnerskapet en viktig roll som en plattform för utbyte av metodologier och tekniker som kan vara till allas vinning i arbetet med aktivt och hälsosamt åldrande.