Praktik på Skånes representationskontor i Bryssel

Sök praktik på Brysselkontoret för Region Skåne, Lärosäten Syd och Kommunförbundet Skåne som varje termin gemensamt erbjuder två praktikplatser till studenter vid våra lärosäten. Ta chansen att lära dig mer om EU på ett representationskontor i EU:s huvudstad!

Våra tre organisationer delar ett kontor i Bryssel för att representera Region Skånes, sydsvenska lärosätens samt de skånska kommunernas intressen på europeisk nivå. Vi arbetar framförallt med frågor som rör regional utveckling, forskning och innovation, hälsa och sjukvård, näringslivsutveckling, infrastruktur och kultur, digitalisering, energi och integration. Vi främjar skånskt deltagande både i policydiskussioner och EU-program. 

Läs mer om våra tre organisationer:

Vi söker tillsammans två praktikanter som kommer att arbeta för alla tre organisationer. Hos oss får du som praktikant stora möjligheter att bidra till verksamheten. Arbetet innehåller kvalificerad kunskapsinsamling från EU:s institutioner och andra intressenter i Bryssel och rapportering till hemmaorganisationerna samt andra aktörer i regionen. Arbetsuppgifterna består också av att delta i nätverksmöten, seminarier och konferenser i Bryssel, samt att bistå med en del rent praktiska uppgifter, t.ex. stöd vid organisering av event. Målet är att praktiktiden ska leda till en ökad förståelse för det arbete som pågår i Bryssel inom EU-institutionerna och i de organisationer som följer institutionernas arbete.

Vi söker dig som har god förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt på svenska och engelska (kunskaper i franska är meriterande). Du har också ett stort intresse för Europa och förståelse för EU:s beslutsprocess.

Grundförutsättningar är att du är student vid något av lärosätena inom Lärosäten Syd (Lunds universitet, Malmö universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad och Högskolan i Halmstad) och att praktiken utgör en integrerad del av en för praktiken relevant universitetsutbildning. Medborgarskap i någon av EU:s medlemsstater krävs av formella skäl.

Praktiken är oavlönad, vilket förutsätter egen finansiering, exempelvis genom studiemedel och eventuella stipendier (Erasmus+). Vi betalar en tur- och returresa från Skåne till Bryssel och månadskort för kollektivtrafiken i Bryssel under praktiktiden. Bostad ordnar praktikanten själv men utbudet är ganska stort och vi bidrar gärna med tips.

Höstterminer: För praktik under hösten är sista ansökningsdatum 15 mars varje år.

Vårterminer: För praktik under våren är sista ansökningsdatum 15 oktober varje år.

Du är välkommen att skicka din ansökan (personligt brev + CV) till michael.johnsson@skane.eu och rickard.eksten@fsi.lu.se.

Vid frågor vänligen kontakta Michael Johnsson på +32 (0) 484 48 22 91 eller Rickard Eksten på telefon +32 (0) 470 57 39 12.