Kommissionen konstaterar i EU Industrial R&D Investment Scoreboard att den privata sektorns investeringar i forskning och innovation ökat med 7,5% gentemot föregående år, vilket placerar EU före både USA och det globala genomsnittet.

Läs mer