Rådets ordförandeskap har nått en preliminär överenskommelse med EU-parlamentet gällande avskaffandet av roamingavgifter inom EU. Lagstiftningen förväntas träda i kraft 15 juni och innebär att maxtaket för roamingavgifter som europeiska mobilnätsoperatörer kan ta ut för röstsamtal, textmeddelanden och datatjänster kraftigt sänks.

Den preliminära överenskommelsen måste bli godkänd av såväl medlemsstaterna i rådet som EU-parlamentet innan reformen kan genomföras.

Läs mer