Den 8 mars anordnade Skåne European Office tillsammans med ERRIN-nätverkets arbetsgrupp ”Design & Creativity” ett seminarium om kreativa näringars roll i regionala innovationssystem. På plats fanns talare från Europeiska kommissionen och regionala aktörer presenterade exempel från bland annat Eindhoven, Alcoy i Spanien, Flandern och St Étienne.

Under seminariet betonades kreativa näringars potentiella bidrag för att lösa dagens komplexa problem men också den kreativa sektorns utmaningar med att finansiera projekt och tvärsektoriella samarbeten. Europeiska kommissionen presenterade sin ”Culture and Creative Sector Guarantee Facility, ett verktyg som kan användas för att öka möjligheter att lånefinansiera verksamhet inom den kulturella och kreativa sektorn, genom att EU-kommissionen går in som säkerhet. Andra punkter på dagordningen var möjligheterna med crowdfunding och potentialen i samarbeten mellan så kallad traditionell industri och kreativ sektor.