Under sommaren har EU kommissionen publicerat den sjunde utgåvan av ”Regional Innovation Scoreboard 2016”. Även om innovationskraften har minskat de senaste två åren ses Sydsverige fortfarande som en innovationsledare tillsammans med 36 andra regioner runtom Europa. Specialisering inom möjliggörande tekniker (KET) bidrar positivt till ett bra innovationsresultat.

Läs mer: Regional Innovation Scoreboard 2016, möjliggörande tekniker