Region Skåne fortsätter sitt engagemang i det Europeiska Innovationspartnerskapet för Aktivt och Hälsosamt Åldrande (EIP-AHA). Intresset och deltagande i partnerskapet ökar stadigt i Europa, antalet reference sites är nu uppe i 74, jämfört med 32 i den första perioden. Trots att kriterierna för att delta som reference site skärpts, sedan förra ansökningsomgången har Skåne nu tre av fyra möjliga stjärnor vilket är en förbättring jämfört med förra omgången (2012-2015) då Region Skåne hade tvåstjärnig status. Några exempel som uppmärksammats internationellt är Hälsostadens integrerade vårdmodell, Skånemodellen för läkemedelsgenomgångar och SIHA-plattformen som samlar alla skånska aktörer engagerade i frågan.

Läs mer: EIP AHA, Hälsostaden