Fortsatta förhandlingar om Horisont Europa

Parlamentets utskott för forskningsfrågor har antagit sin position om EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Texten, som förväntas antas i plenum den 10 december, utgör parlamentets position i de fortsatta förhandlingarna...

läs mer

Kommissionen publicerar meddelande om tillväxt i gränsregioner

Den Europeiska kommissionen publicerade den 20 september ett meddelande där de beskriver sin strategi för att öka tillväxt och sammanhållning inom den Europeiska unionen. En expertgrupp, som ska komma att kallas Border Focal Point, ska etableras. Border Focal Point...

läs mer

Forskning och innovation

Vi hjälper skånska aktörer ett delta i europeiska samarbeten inom forskning och innovation

Skåne strävar efter att vara Europas mest innovativa region 2020. Därför behöver skånska aktörer ha en stark närvaro i europeiska partnerskap och en god förståelse för europeisk politik för forskning och innovation. Forskning och innovation spelar en central roll i EU:s tillväxtagenda. Genom olika EU-initiativ, inte minst finansieringsprogrammet Horisont 2020, har EU stor betydelse för forskning och innovationskraft i vår region.

Skåne European Office är en del av Region Skånes strategiska innovationsarbete. Det utgår från Skånes internationella innovationsstrategi och de tre innovationsområdena Personlig hälsa, Smarta hållbara städer och Smarta material. Vi samverkar med skånska lärosäten, intermediärer för näringslivet, kommuner och andra intressenter på forsknings- och innovationsområdet. VI har även ett nära samarbete med våra motparter från andra regioner och länder.

 

Partnerskap, projekt och påverkan

Skåne European Office strävar efter att skapa och tillvarata möjligheter för skånska aktörer att delta i europeiska samarbeten inom forskning och innovation. Detta gör vi genom att synliggöra vår region och de utmaningar och lösningar som finns i Skåne, förmedla nätverksmöjligheter och bidra med kunskap och analys. Vi arbetar också för att på längre sikt tillvarata skånska intressen genom påverkansarbete i Bryssel.

Några frågor av särskild betydelse för Skåne är under de närmaste åren är smart specialisering, livsmedelsinnovation, materialforskning och forskningsinfrastrukturer – det senare med anledning av etableringen av ESS och MAX IV utanför Lund.

Våra nätverk och vår placering i Bryssels EU-kvarter ger oss tillgång till både EU:s institutioner och flera svenska myndigheter, men även potentiella partners i ett stort antal regioner runtom i Europa. Vi hjälper gärna dig som arbetar med forskning och innovation i Skåne att nå ut med ditt budskap i Bryssel eller om du vill reda ut begreppen kring EU:s forsknings- och innovationspolitik.