Design Days 2018

Design Days 2018 gick av stapeln den 14 november med temat Digitalisering och Kreativitet. Evenemanget bestod av en heldag fylld med presentationer och workshops bland annat från EU-kommissionen, regioner, kommuner, kluster och universitet. Dagen började med ett...

läs mer

Diskussioner om kulturella och kreativa näringar i Bryssel

Onsdagen den 21 mars anordnade Skåne European Office tillsammans med EU-parlamentarikern Christian Ehler ett möte i EU-parlamentet följt av en workshop på SEO:s kontor. Syftet med dagen var att belysa goda exempel och diskutera hur KKN bättre kan stödjas i regioner...

läs mer

Seminarium om kreativa näringar i regionala innovationssystem

Den 8 mars anordnade Skåne European Office tillsammans med ERRIN-nätverkets arbetsgrupp ”Design & Creativity” ett seminarium om kreativa näringars roll i regionala innovationssystem. På plats fanns talare från Europeiska kommissionen och regionala aktörer...

läs mer

Kultur

Vi stödjer Region Skånes och skånska kulturaktörers internationella arbete

Kulturpolitiken på EU-nivå handlar i första hand om att främja samarbeten för att möta gemensamma utmaningar. EU-institutionerna lagstiftar inte på området, utan stödjer kulturaktörer runtom i Europa genom exempelvis EU-programmet Kreativa Europa, European Heritage Label och möjligheten för städer att bli Europeisk kulturhuvudstad.

EU:s nuvarande plan för kulturarbetet, som gäller fram till 2018, fokuserar på fyra huvudområden:

  • Tillgänglig och inkluderande kultur
  • Kulturarv
  • Kulturella och kreativa näringar, den kreativa ekonomin och innovation
  • Främjandet av kulturell mångfald

EU-kommissionen tillämpar en så kallad öppen samordningsmetod (OMC – Open Method of Coordination) som innebär att varje medlemsstat får nominera experter som sedan samarbetar på olika teman relaterade till ovanstående huvudområden. Några exempel på OMC-samarbeten på kulturområdet är system för finansiering av kulturella och kreativa näringar samt strategier för export i den kreativa sektorn.

Kreativa Europa

Kreativa Europa-programmet är uppdelat i tre delar. De två större delarna, Kultur och Media, riktar sig mot aktörer som arbetar med exempelvis musik, scenkonst och kulturarv respektive aktörer som arbetar med film, tv eller dataspel. Den tredje delen syftar bland annat till att stödja bildandet av nätverk för kultursamarbeten och erfarenhetsutbyte. Det finns också möjlighet för kulturaktörer att söka projektstöd genom andra program. Ett exempel på detta är STARTS-initiativet vars projektstöd är en del av EU:s forskningsprogram Horisont 2020.

Skåne European Office bidrar genom sin roll som rådgivande resurs till genomförandet av Region Skånes kulturplan. Vi stöttar också International Resource Office, som drivs av Trans Europe Halles och är till för skånska kulturaktörer som önskar söka EU-stöd eller på annat sätt internationalisera sin verksamhet.