EU:s första plaststrategi

År 2030 ska alla plastförpackningar i EU vara återvinningsbara, användningen av engångsplast ska ha minskat och användningen av mikroplaster ska vara begränsad. Detta är EU-kommissionens förslag som presenterades i EU:s första plaststrategi. Strategin ska minska...

läs mer

Ny rapport om klimatförändringar i Europa

Europeiska miljöbyrån har publicerat en omfattande rapport om klimatförändringar i Europa. I rapporten framgår att forskning visar ökande temperaturer såväl på land som i haven. Europas relativt sett torra regioner kommer i större utsträckning få problem med torka och...

läs mer

Ny utlysning i Urban Innovative Actions i november

En ny projektutlysning inom Urban Innovative Actions-initiativet kommer öppna i november. Urban Innovative Actions är en möjlighet för europeiska städer och regioner att testa och genomföra innovativa lösningar på en del av de gemensamma utmaningar Europa står inför....

läs mer

Miljö och energi

Vi stödjer skånska aktörers miljöarbete

EU:s miljöpolitik sätter ramar, skapar möjligheter och påverkar direkt eller indirekt många beslut som tas på regional nivå i Skåne och övriga delar av Europa. Ett övergripande mål med miljöpolitiken är en minskning av koldioxidutsläpp och energiförbrukning i kombination med en ökning av andelen förnyelsebara energikällor.

Skåne European Office följer arbetet med genomförandet av dessa målsättningar, bland annat när det gäller främjande av förnyelsebar energi och alternativa bränslen inom transportsektorn, såsom biogas. Inom bioekonomiområdet deltar vi bland annat i Vanguardinitiativets pilotsamarbete samt flera arbetsgrupper i nätverket ERRIN.

Vi stödjer också skånska aktörers deltagande i europeiska projekt och nätverk inom miljö, energi och klimat. Vi förmedlar information och kontakter för den som är intresserad av att delta i EU-projekt genom till exempel Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF), Life-programmet eller forskningsprogrammet Horisont 2020.

Samarbete runt Östersjön

För Skåne, som omges av hav på tre sidor, är vattenfrågor av naturliga skäl av stor betydelse. Östersjöns tillstånd är föremål för forskning, bland annat vid Högskolan Kristianstad. Det är dessutom en fråga som kräver samarbete mellan samtliga omgivande regioner, eftersom tillståndet påverkas av jordbruk, industri och transport i området. Samarbeten runt Östersjön sker i ett antal olika konstellationer, exempelvis i organisationen Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR).

Kontakt

Michael Johnsson

E-post: michael.johnsson@skane.eu

Tel: +32 484 48 22 91