Kommissionen publicerar meddelande om tillväxt i gränsregioner

Den Europeiska kommissionen publicerade den 20 september ett meddelande där de beskriver sin strategi för att öka tillväxt och sammanhållning inom den Europeiska unionen. En expertgrupp, som ska komma att kallas Border Focal Point, ska etableras. Border Focal Point...

läs mer

Europeisk klusterkonferens i höst

Mot slutet av hösten går den femte europeiska klusterkonferensen av stapeln i Bryssel (30 november -  2 december). Senast konferensen anordnades, 2014, besöktes den av 340 klusterrepresentanter från hela Europa. Fokus för årets evenemang ligger på Cluster 4.0 –...

läs mer

Skåne bland innovationsledarna i Europa

Under sommaren har EU kommissionen publicerat den sjunde utgåvan av ”Regional Innovation Scoreboard 2016”. Även om innovationskraften har minskat de senaste två åren ses Sydsverige fortfarande som en innovationsledare tillsammans med 36 andra regioner runtom Europa....

läs mer

Näringslivs- och industripolitik

Vi hjälper skånskt näringsliv att hitta partners och utvecklingssamarbeten i EU

Europa är mycket konkurrenskraftigt vad gäller grundforskning men sämre på att dra nytta av forskningsresultaten. Alltför få europeiska innovationer leder till nya produkter som når ut på marknaden. EU:s tillväxt- och utvecklingspolitik har därför lagt fokus på att öka Europas innovationskraft så att fler forskningsresultat utvecklas och blir till nya innovativa lösningar som i sin tur kan produceras och kommersialiseras. Detta kräver samarbete mellan industrin och forskningsvärlden och mellan olika policyområden. Därigenom ska EU-samarbetet bidra till att göra den europeiska industrin mer konkurrenskraftig.

Skåne i Vanguardinitiativet

Skåne samarbetar med andra på många olika sätt inom EU:s politik för industri och näringsliv, men framförallt genom att vara en aktiv part i det så kallade Vanguardinitiativet. Samarbetet drivs under devisen ”ny tillväxt genom smart specialisering” och handlar om att skapa nya möjligheter för näringslivet i Europa.

Vanguardinitiativet tar sin utgångspunkt i så kallade smarta specialiseringsstrategier, vilket är något som alla regioner i Europa har utvecklat. Strategierna handlar om att peka ut prioriterade områden för den regionala utvecklingen och kraftsamla politiskt och ekonomiskt omkring dessa. Region Skånes smarta specialiseringsstrategi består av Skånes internationella innovationsstrategi med sina tre innovationsområden: Personlig hälsa, Smarta material och Smarta hållbara städer.

Möjligheter till samarbete

Genom vår bevakning av ovan nämnda frågor och vårt aktiva deltagande i Vanguardinitiativet och ERRIN-nätverket samarbetar vi med EU:s institutioner och ett stort antal europeiska regioner och potentiella partners på plats i Bryssel.  Vi hjälper gärna dig som är skånsk utvecklingsaktör att hitta intressanta samarbeten och knyta kontakter med möjliga partners.