Wifi4EU är ett nytt EU-program som syftar till att hjälpa kommuner inom unionen att finansiera uppbyggnad av så kallade hotspots på offentliga platser där kommunens invånare kan ta del av gratis wi-fi. I mitten av maj kommer en första utlysning göras, men redan nu kan kommuner registrera sig på Wifi4EU:s nyöppnade webportal. Redan nu har fyra skånska kommuner registrerat sig. När utlysningen öppnats för ansökningar i maj kommer medlen att delas ut enligt först till kvarn-principen. Däremot kommer EU se till att minst 15 kommuner i varje medlemsland får ta del av bidragen.

I den första utlysningen kommer bidrag à 15 000 € betalas ut till 1000 kommuner. Tanken är att pengarna ska gå till att köpa in och installera den nödvändiga tekniken, därefter får kommunerna själva stå för underhåll av nätverket.

Under de kommande två åren kommer ytterligare fyra utlysningar att göras inom ramen för programmet. Totalt kommer 8000 kommuner få ta del av medlen. Programmet är verksamt fram till 2020.Vill du veta mer? Läs mer här.